lekarze psychiatrzy:

dr n.med. Agnieszka Orłowska-Pawliszyn-  absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku.

W 2007 roku uzyskała specjalizację z psychiatrii, zaś w 2010 roku tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł rozprawy naukowej „Obraz kliniczny, wybrane parametry kliniczne i psychologiczne a skuteczność krótkoterminowej farmakoterapii u pacjentów z zaburzeniem panicznym”. Od 2013 roku jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w nurcie integracyjnym a od 2014 roku certyfikowanym terapeutą środowiskowym. Odbyła staż na Oddziale Psychosomatycznym oraz w Centrum Leczenia Zaburzeń Lękowych w Hartford Hospital, Institute of Living w USA.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych, oddziałach dziennych oraz w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym.


lek. med. Aleksandra Ściepuro
-
  absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku.

W 2007 roku uzyskała specjalizację z psychiatrii. Od 2013 roku jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w nurcie integracyjnym a od 2014 roku certyfikowanym terapeutą środowiskowym.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych, oddziałach dziennych oraz w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym. Od 2010 roku jest ordynatorem Oddziału Dziennego Medico. Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.

psycholodzy:

mgr Anna Bartosińska-Wiśniewska-specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji.

Kształciła się w Krakowskim Centrum Psychodymamicznym (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej oraz w Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowie). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując min. w Poradniach Zdrowia
Psychicznego w Gdańsku i Kolbudach, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Gdańsku, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, Zespole Leczenia Środowiskowego w Kolbudach oraz Ośrodku Leczenia Nerwic w Chojnicach. Odbywała też liczne staże min. na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Starogardzie Gdańskim, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Starogardzie Gdańskim, Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim oraz Oddziale Neurochirurgii w Gdańsku.

W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim konsultacjami, poradnictwem i psychoterapią dla osób doświadczających trudnych sytuacji, cierpiących na zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia osobowości. Przeprowadza też diagnozę psychologiczną osób dorosłych, zarówno pod kontem funkcjonowania psychicznego jak i poznawczego.

mgr Julia Biczkowska-Podwojska- psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatrii. Zawodowo związana z Dziennym Odziałem Psychiatrycznym, gdzie prowadzi warsztaty i współprowadzi terapię grupową oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi konsultacje i udziela wsparcia psychologicznego. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz młodzieżą podczas współpracy z Gdańską organizacją pozarządową „Fundacją Bezpiecznik”.

Ukończyła szkolenie I stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz szkolenie „Szkoła animatorów profilaktyki” organizowane przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”. Główne obszary pracy to trudności w relacjach, kryzys zawodowy, stres, problemy z motywacją, komunikacją, niska samoocena, trudności wychowawcze, doświadczenie utraty, a także wszelkie inne sytuacje doświadczane jako kryzys emocjonalny.


mgr Joanna Bieszke (Jórasz) -psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, terapeuta środowiskowy.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, a także zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją funkcji poznawczych (tzw. badania i treningi pamięci).  Oferuje pomoc osobom z zaburzeniami nastroju, w tym depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, z kryzysami życiowymi, traumami, otępieniem i problemami poznawczymi (zaburzenia pamięci i uwagi). Pracuje także z osobami bez zaburzeń psychicznych, które chcą poprawić jakość swojego życia. Ukończyła m.in. całościowy Kurs Psychoterapii w nurcie integratywnym pod patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów.


dr n.med Anna Burkiewicz-Kierzkowska- specjalista psychologii klinicznej, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Na co dzień pełni funkcję Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Posiada 18 letnie doświadczenie kliniczne pracując m.in. jako specjalista psychologii klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK w Gdańsku, na Oddziale Dziennym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Medico. Jest założycielką punktu konsultacyjnego Centrum Pomocy dla studentów. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i nastroju oraz zaburzeń psychotycznych.


mgr Maria Swinarska-Naumiuk- specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii psychoanalitycznej. Na Oddziale Dziennym Medico prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię grupową. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych dla dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPP, PTPa, PTP. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

mgr Katarzyna Ziemiańska- certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psycholog kliniczny. 
W zawodzie psychoterapeuty pracuje od kilkunastu lat. Ukończyła czteroletni kurs przygotowujący do egzaminu psychoterapeuty PTP realizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także roczne szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym. W swojej pracy wykorzystuje perspektywę i techniki psychoterapeutyczne wywodzące się z różnych, ugruntowanych w psychoterapii, podejść i szkół. Najczęściej opiera się na założeniach koncepcji psychodynamicznej. Pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

i inni