Cennik usług medycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gdańsku od dnia 1 marca 2022r.:
REJESTRACJA od 10.01.2022r.  W związku z pandemią COVID maseczki są obowiązkowe.

Wizyty psychiatryczne:

Wizyta pierwszorazowa (pacjent dotychczas nieleczony w Poradniach NZOZ MEDICO), 60 minut- 250zł
Osoby, u których przerwa w leczeniu (wizyty lekarskie) w Poradniach NZOZ MEDICO trwała powyżej 48 miesięcy traktowani są jako pacjenci pierwszorazowi.

Wizyta kolejna, ok. 20 minut - 180zł

Wizyta kolejna dla pacjentów kontynuujących leczenie psychiatryczne, które rozpoczęli w Poradniach NZOZ MEDICO przed 1 stycznia 2016 roku, o ile od tego czasu odbyli łącznie minimum 10 wizyt lekarskich, ok. 20 minut- 160zł

Wydanie duplikatu e-recepty wystawionej na poprzedniej wizycie (dotyczy 3 miesięcy wstecz)- 50 zł 


Możliwość wystawiania recept refundowanych dla osób ubezpieczonych oraz zwolnień lekarskich.


Porady lekarskie są udzielane w formie stacjonarnej w Poradni. Płatność za wizyty kartą lub gotówką.


Istnieje możliwość odbycia wizyt zdalnych (za wyjątkiem wizyt pierwszorazowych) za pomocą następujących środków łączności- telefon, Skype, po wcześniejszym ustaleniu w rejestracji, uiszczeniu płatności na konto minimum 24h przed ustaloną wizytą oraz przesłania potwierdzenia przelewu na podany poniżej email. Cennik teleporad pozostaje bez zmian (j/w).


Przyjmujemy także pacjentów anglojęzycznych.

W RAZIE REZYGNACJI Z WIZYTY PROSIMY O TELEFONICZNE JEJ ODWOŁANIE - skraca to kolejkę innym oczekującym pacjentom!


Wizyty psychologiczne:

Konsultacja psychologiczna, ok. 50 min. -150zł

Sesja psychoterapii u terapeuty z certyfikatem, 50-60 min.-150zł

Sesja psychoterapii u osoby w trakcie uzyskania certyfikatu, 50-60 min.-120zł

Trening relaksacyjny, poradnictwo dla rodziców, 50 min.- 120 zł

Diagnoza psychologiczna: cena zawiera konsultację, przeprowadzenie testu na oryginalnych materiałach certyfikowanych przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz pisemną opinię wraz z jej omówieniem:

1. bad. neuropsychologiczne (bad.f.poznawczych)-pacjent pierwszorazowy 300zł, powtórne badanie w PZP MEDICO - 250zł

2. badanie MMPI- 400zł

3. test Rorschach/TAT- 300zł

4. test SCID- 300zł

5. dwa testy (MMPI +Rorschach lub MMPI+SCID)- 500zł

6. skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS – R – 450zł

7. test Matryc Ravena w Wersji Standard (TMS) – 200zł

8. Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem COPE – 150zł

9. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS – 150zł

10. Diagnostyka zaburzeń ADHD u osób dorosłych testem DIVA- 200zł


Porady i sesje psychologiczne- udzielane są w formie stacjonarnej lub zdalnej, do uzgodnienia z psychologiem.

Konto:

NZOZ MEDICO

nr konta: 15150012851212800450360000 Santander Bank

w tytule: imię, nazwisko, data wizyty

adres email do przesłania potwierdzenia przelewu: przelewy@nzozmedico.pl