Personel

Poznaj nasz personel

Od kilkunastu lat personel NZOZ MEDICO tworzy zgrany zespół terapeutyczny, posiadający rozległą i zróżnicowaną praktykę kliniczną oraz terapeutyczną. Nasi lekarze i psycholodzy mają wszechstronne doświadczenie, które nabyli pracując z pacjentami w klinice, szpitalu, na oddziałach stacjonarnych różnego typu, w oddziale dziennym, w poradni zdrowia psychicznego, w zespole leczenia środowiskowego, w domach opieki społecznej, jako biegli sądowi czy także prowadząc konsultacje/warsztaty w szkole. Stale poszerzają też swoją wiedzę biorąc udział w licznych stażach, szkoleniach i konferencjach naukowych.

W naszej pracy kierujemy się zasadami EBM (Evidence Based Medicine), co oznacza, iż opieramy się na sprawdzonych badaniami naukowymi metodach, stosując je z uwzględnieniem sytuacji klinicznej i jednocześnie zawsze dopasowując je do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

dr n.med.

Agnieszka Orłowska-Pawliszyn

specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku.
W 2007 roku uzyskała specjalizację z psychiatrii, zaś w 2010 roku tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł rozprawy naukowej „Obraz kliniczny, wybrane parametry kliniczne i psychologiczne a skuteczność krótkoterminowej farmakoterapii u pacjentów z zaburzeniem panicznym”. Od 2013 roku jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w nurcie integracyjnym, a od 2014 roku certyfikowanym terapeutą psychiatrii środowiskowej. Odbyła staż na Oddziale Psychosomatycznym oraz w Centrum Leczenia Zaburzeń Lękowych w Hartford Hospital, Institute of Living w USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych, oddziałach dziennych oraz w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym.

lek. med.

Aleksandra Ściepuro

specjalista psychiatra

Rezydenturę z psychiatrii odbyła w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2007 roku uzyskała specjalizację z psychiatrii. Od 2013 roku jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w nurcie integracyjnym, ukończyła także roczne szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin. W 2014 roku uzyskała certyfikat terapeuty psychiatrii środowiskowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziale szpitalnym, oddziale dziennym oraz w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym. Od 2010 roku jest ordynatorem Oddziału Dziennego Medico. Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.

mgr

Anna Bartosińska-Wiśniewska

psycholog

Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji.
Kształciła się w Krakowskim Centrum Psychodymamicznym (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej oraz w Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowie). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując min. w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Gdańsku i Kolbudach, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Gdańsku, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, Zespole Leczenia Środowiskowego w Kolbudach oraz Ośrodku Leczenia Nerwic w Chojnicach. Odbywała też liczne staże min. na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Starogardzie Gdańskim, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Starogardzie Gdańskim, Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim oraz Oddziale Neurochirurgii w Gdańsku.
W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim konsultacjami, poradnictwem i psychoterapią dla osób doświadczających trudnych sytuacji, cierpiących na zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia osobowości. Przeprowadza też diagnozę psychologiczną osób dorosłych, zarówno pod kątem funkcjonowania psychicznego jak i poznawczego.

mgr

Julia Biczkowska-Podwojska

psycholog

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatrii. Zawodowo związana z Dziennym Odziałem Psychiatrycznym, gdzie prowadzi warsztaty i współprowadzi terapię grupową oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi konsultacje i udziela wsparcia psychologicznego. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz młodzieżą podczas współpracy z Gdańską organizacją pozarządową „Fundacją Bezpiecznik”.

Ukończyła szkolenie I stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz szkolenie „Szkoła animatorów profilaktyki” organizowane przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”. Główne obszary pracy to trudności w relacjach, kryzys zawodowy, stres, problemy z motywacją, komunikacją, niska samoocena, trudności wychowawcze, doświadczenie utraty, a także wszelkie inne sytuacje doświadczane jako kryzys emocjonalny.

mgr

Joanna Bieszke (Jórasz)

psycholog

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, terapeuta środowiskowy.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, a także zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją funkcji poznawczych (tzw. badania i treningi pamięci).  Oferuje pomoc osobom z zaburzeniami nastroju, w tym depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, z kryzysami życiowymi, traumami, otępieniem i problemami poznawczymi (zaburzenia pamięci i uwagi). Pracuje także z osobami bez zaburzeń psychicznych, które chcą poprawić jakość swojego życia. Ukończyła m.in. całościowy Kurs Psychoterapii w nurcie integratywnym pod patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów.

dr n.med

Anna Burkiewicz-Kierzkowska

psycholog

Specjalista psychologii klinicznej, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Na co dzień pełni funkcję Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Posiada 18 letnie doświadczenie kliniczne pracując m.in. jako specjalista psychologii klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK w Gdańsku, na Oddziale Dziennym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Medico. Jest założycielką punktu konsultacyjnego Centrum Pomocy dla studentów. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i nastroju oraz zaburzeń psychotycznych.

mgr

Angelika Chiliczkowska

psycholog

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Oddziale Dziennym NZOZ Medico, współpracuje z Uniwersyteckim Centrum Medycznym przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju (depresją), zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, z kryzysami życiowymi, stresem, zaburzeniami odżywiania. Stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr

Maria Swinarska-Naumiuk

psycholog

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii psychoanalitycznej. Na Oddziale Dziennym NZOZ Medico prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię grupową. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych dla dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPP, PTPa, PTP. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

mgr

Renata Chylińska

psychoterapeuta

Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, pracująca w nurcie terapii psychodynamicznej skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP-E), w której znaczącą rolę odgrywa relacja między pacjentem i terapeutą, bazująca na poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu, akceptacji. Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii dzieci i młodzieży). Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym NZOZ MEDICO w Gdańsku. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami zmagającymi się z niskim poczuciem własnej wartości, z trudnościami w budowaniu relacji interpersonalnych, z problemami w podejmowaniu i realizacji życiowych zadań w zgodzie z własnymi potrzebami (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości).

Prowadzone procesy terapeutyczne poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

mgr

Beata Szkopek

psycholog

Jestem psychologiem klinicznym, ukończylam studia podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pracuję w nurcie psychologii integracyjnej, wykorzystując techniki terapii Gestalt, która jest mi szczególnie bliska. Oprócz wielu pomniejszych szkoleń z zakresu diagnostyki, przeszłam dwuletnie szkolenie w zakresie interwencji kryzysowej oraz szkolenie w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej. Pracuję indywidualnie i grupowo, w zawodzie od 24 lat.

mgr

Katarzyna Ziemiańska

psycholog

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psycholog kliniczny.
W zawodzie psychoterapeuty pracuje od kilkunastu lat. Ukończyła czteroletni kurs przygotowujący do egzaminu psychoterapeuty PTP realizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także roczne szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym. W swojej pracy wykorzystuje perspektywę i techniki psychoterapeutyczne wywodzące się z różnych, ugruntowanych w psychoterapii, podejść i szkół. Najczęściej opiera się na założeniach koncepcji psychodynamicznej. Pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.