Personel

Poznaj nasz personel

Od kilkunastu lat personel NZOZ MEDICO tworzy zgrany zespół terapeutyczny, posiadający rozległą i zróżnicowaną praktykę kliniczną oraz terapeutyczną. Nasi lekarze i psycholodzy mają wszechstronne doświadczenie, które nabyli pracując z pacjentami w klinice, szpitalu, na oddziałach stacjonarnych różnego typu, w oddziale dziennym, w poradni zdrowia psychicznego, w zespole leczenia środowiskowego, w domach opieki społecznej, jako biegli sądowi czy także prowadząc konsultacje/warsztaty w szkole. Stale poszerzają też swoją wiedzę biorąc udział w licznych stażach, szkoleniach i konferencjach naukowych.

W naszej pracy kierujemy się zasadami EBM (Evidence Based Medicine), co oznacza, iż opieramy się na sprawdzonych badaniami naukowymi metodach, stosując je z uwzględnieniem sytuacji klinicznej i jednocześnie zawsze dopasowując je do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

dr n.med.

Agnieszka Orłowska-Pawliszyn

specjalista psychiatra
Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2007 roku uzyskała specjalizację z psychiatrii, zaś w 2010 roku tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł rozprawy naukowej „Obraz kliniczny, wybrane parametry kliniczne i psychologiczne a skuteczność krótkoterminowej farmakoterapii u pacjentów z zaburzeniem panicznym”. Od 2013 roku jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w nurcie integracyjnym, a od 2014 roku certyfikowanym terapeutą psychiatrii środowiskowej. Odbyła staż na Oddziale Psychosomatycznym oraz w Centrum Leczenia Zaburzeń Lękowych w Hartford Hospital, Institute of Living w USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych, oddziałach dziennych oraz w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym.
lek. med.

Aleksandra Ściepuro

specjalista psychiatra
Rezydenturę z psychiatrii odbyła w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2007 roku uzyskała specjalizację z psychiatrii. Od 2013 roku jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w nurcie integracyjnym, ukończyła także roczne szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin. W 2014 roku uzyskała certyfikat terapeuty psychiatrii środowiskowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziale szpitalnym, oddziale dziennym oraz w lecznictwie ambulatoryjnym i środowiskowym. Od 2010 roku jest ordynatorem Oddziału Dziennego Medico. Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.
mgr

Anna Bartosińska-Wiśniewska

psycholog
Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Kształciła się w Krakowskim Centrum Psychodymamicznym (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej oraz w Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowie). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując min. w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Gdańsku i Kolbudach, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Gdańsku, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, Zespole Leczenia Środowiskowego w Kolbudach oraz Ośrodku Leczenia Nerwic w Chojnicach. Odbywała też liczne staże min. na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Starogardzie Gdańskim, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Starogardzie Gdańskim, Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim oraz Oddziale Neurochirurgii w Gdańsku. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim konsultacjami, poradnictwem i psychoterapią dla osób doświadczających trudnych sytuacji, cierpiących na zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia osobowości. Przeprowadza też diagnozę psychologiczną osób dorosłych, zarówno pod kątem funkcjonowania psychicznego jak i poznawczego.
mgr

Julia Biczkowska-Podwojska

psycholog
Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatrii. Zawodowo związana z Dziennym Odziałem Psychiatrycznym, gdzie prowadzi warsztaty i współprowadzi terapię grupową oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi konsultacje i udziela wsparcia psychologicznego. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz młodzieżą podczas współpracy z Gdańską organizacją pozarządową „Fundacją Bezpiecznik”. Ukończyła szkolenie I stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz szkolenie „Szkoła animatorów profilaktyki” organizowane przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”. Główne obszary pracy to trudności w relacjach, kryzys zawodowy, stres, problemy z motywacją, komunikacją, niska samoocena, trudności wychowawcze, doświadczenie utraty, a także wszelkie inne sytuacje doświadczane jako kryzys emocjonalny.
mgr

Joanna Bieszke (Jórasz)

psycholog
Psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, terapeuta środowiskowy. Prowadzi psychoterapię indywidualną, a także zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją funkcji poznawczych (tzw. badania i treningi pamięci).  Oferuje pomoc osobom z zaburzeniami nastroju, w tym depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, z kryzysami życiowymi, traumami, otępieniem i problemami poznawczymi (zaburzenia pamięci i uwagi). Pracuje także z osobami bez zaburzeń psychicznych, które chcą poprawić jakość swojego życia. Ukończyła m.in. całościowy Kurs Psychoterapii w nurcie integratywnym pod patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów.
dr n.med

Anna Burkiewicz-Kierzkowska

psycholog
Specjalista psychologii klinicznej, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Na co dzień pełni funkcję Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Posiada 18 letnie doświadczenie kliniczne pracując m.in. jako specjalista psychologii klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK w Gdańsku, na Oddziale Dziennym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Medico. Jest założycielką punktu konsultacyjnego Centrum Pomocy dla studentów. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i nastroju oraz zaburzeń psychotycznych.
mgr

Angelika Chiliczkowska

psycholog
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Oddziale Dziennym NZOZ Medico, współpracuje z Uniwersyteckim Centrum Medycznym przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju (depresją), zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, z kryzysami życiowymi, stresem, zaburzeniami odżywiania. Stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
mgr

Renata Chylińska

psychoterapeuta
Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, pracująca w nurcie terapii psychodynamicznej skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP-E), w której znaczącą rolę odgrywa relacja między pacjentem i terapeutą, bazująca na poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu, akceptacji. Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii dzieci i młodzieży). Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym NZOZ MEDICO w Gdańsku. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami zmagającymi się z niskim poczuciem własnej wartości, z trudnościami w budowaniu relacji interpersonalnych, z problemami w podejmowaniu i realizacji życiowych zadań w zgodzie z własnymi potrzebami (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości). Prowadzone procesy terapeutyczne poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.
mgr

Zuzanna Lasota

psycholog
Jestem psychologiem (spec. psychoseksuologia) w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym z dialogiem motywującym. Zawodowo jestem związana z Oddziałem Dziennym psychiatrycznym MEDICO, gdzie prowadzę zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne oraz konsultacje z pacjentami. Pracuję również indywidualnie z dorosłymi w Centrum Psychoterapii HELP. Oprócz tego prowadzę zajęcia z psychologii społecznej dla studentów Wyższej Szkoły Zdrowia. Fundamentem mojej pracy jest towarzyszenie pacjentom w budowaniu lepszego rozumienia siebie, samoakceptacji i życia w zgodzie ze swoimi wartościami. Stale poszerzam swoje kompetencje biorąc udział w dodatkowych szkoleniach i konferencjach naukowych. Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.
dr hab.

Tomasz Lech

psychoterapeuta
Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym, posiadającego rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz w trakcie dwuletniej Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Absolwent rocznego szkolenia „Psychoterapia i poradnictwo" w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Psychiatrycznym Oddziale Dzienny NZOZ Medico, a także fundacji oferującej wsparcie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Posiada doświadczenie w zakresie psychoterapii indywidualnej, terapii par, terapii i warsztatów grupowych. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, doktor nauk biologicznych oraz absolwent studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Dbając o najwyższy standard poddaje swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.
mgr

Beata Szkopek

psycholog
Jestem psychologiem klinicznym, ukończylam studia podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pracuję w nurcie psychologii integracyjnej, wykorzystując techniki terapii Gestalt, która jest mi szczególnie bliska. Oprócz wielu pomniejszych szkoleń z zakresu diagnostyki, przeszłam dwuletnie szkolenie w zakresie interwencji kryzysowej oraz szkolenie w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej. Pracuję indywidualnie i grupowo, w zawodzie od 24 lat.
mgr

Katarzyna Wyrwińska

psychoterapeuta
Psychoterapeutka, udziela pomocy w zakresie indywidualnej psychoterapii osób dorosłych. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (jednostce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na oddziale dziennym leczenia zaburzeń nerwicowych i depresyjnych w Nadmorskim Centrum Medycznym w Gdańsku, na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie oraz na oddziale dziennym psychiatrycznym przy NZOZ Medico w Gdańsku. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.
mgr

Katarzyna Ziemiańska

psycholog
Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psycholog kliniczny. W zawodzie psychoterapeuty pracuje od kilkunastu lat. Ukończyła czteroletni kurs przygotowujący do egzaminu psychoterapeuty PTP realizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także roczne szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym. W swojej pracy wykorzystuje perspektywę i techniki psychoterapeutyczne wywodzące się z różnych, ugruntowanych w psychoterapii, podejść i szkół. Najczęściej opiera się na założeniach koncepcji psychodynamicznej. Pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.