"Zdrowie – to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”

– definicja zdrowia według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)

NZOZ Medico zapewnia holistyczną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego osobom dorosłym.
W naszej Poradni oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym zapewniamy kompleksową opiekę:

 • Lekarską (psychiatryczną)
 • Psychologiczną
 • Psychoterapeutyczną

Nasz ośrodek wyróżnia się zespołem starannie wykształconych specjalistów

Wszyscy lekarze posiadają tytuł specjalisty psychiatrii, większość psychologów posiada specjalizację z psychologii klinicznej, a także certyfikat psychoterapeuty lub jest w trakcie szkolenia do uzyskania takiego certyfikatu.

Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji certyfikowanego, zewnętrznego superwizora.

O wysokim poziomie kwalifikacji naszego zespołu świadczy fakt, iż wśród naszych specjalistów mamy także osoby z tytułem doktora nauk medycznych.

Leczymy:

 • zaburzenia lękowe    
 • inne zaburzenia nerwicowe m.in. adaptacyjne, zespół stresu pourazowego (PTSD),  zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw), lęk uogólniony, fobie
 • zaburzenia nastroju (depresja, mania)
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia snu (m.in.bezsenność)
 • zaburzenia funkcji poznawczych (problemy z pamięcią)
 • zaburzenia odżywiania
 • organiczne zaburzenia nastroju
 • schizofrenię
 • chorobę afektywną dwubiegunową
 • zaburzenia schizoafektywne
 • otępienia (m.in. ch. Alzheimera)
 • zaburzenia nastroju związane z wiekiem podeszłym