Cennik

Cennik usług medycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gdańsku obowiązujący od dnia 1 września 2023r. do 30.09.2023r.

Pacjent dotychczas nieleczony w Poradniach NZOZ MEDICO, 60 minut- 270zł 

Porada pierwszorazowa w języku angielskim- 300zł

Osoby, u których przerwa w leczeniu (wizyty lekarskie) w Poradniach NZOZ MEDICO trwała powyżej 48 miesięcy traktowani są jako pacjenci pierwszorazowi.

Wizyta kolejna, ok. 20 minut - 180zł 

Wizyta kolejna w języku angielskim- 250 zł

Wizyta kolejna dla pacjentów kontynuujących leczenie psychiatryczne, które rozpoczęli w Poradniach NZOZ MEDICO przed 1 stycznia 2016 roku, o ile od tego czasu odbyli łącznie minimum 10 wizyt lekarskich, ok. 20 minut- 160zł 

Wydanie duplikatu e-recepty wystawionej na poprzedniej wizycie (dotyczy 3 miesięcy wstecz) - 70 zł 

Wydanie zaświadczenia np. o leczeniu w Poradni bez odbycia wizyty - 50 zł

Możliwość wystawiania recept refundowanych dla osób ubezpieczonych oraz zwolnień lekarskich.

Porady lekarskie są udzielane w formie stacjonarnej w Poradni. Płatność za wizyty kartą lub gotówką.

Istnieje możliwość odbycia wizyt zdalnych (za wyjątkiem wizyt pierwszorazowych) za pomocą następujących środków łączności- telefon, Skype, po wcześniejszym ustaleniu w rejestracji, uiszczeniu płatności na konto minimum 24h przed ustaloną wizytą oraz przesłania potwierdzenia przelewu na podany poniżej email. Cennik teleporad pozostaje bez zmian (j/w).

Przyjmujemy także pacjentów anglojęzycznych.

W RAZIE REZYGNACJI Z WIZYTY PROSIMY O TELEFONICZNE JEJ ODWOŁANIE - skraca to kolejkę innym oczekującym pacjentom!

Konsultacja psychologiczna ok. 50 min. - 150zł 

Porady i sesje psychologiczne- udzielane są w formie stacjonarnej lub zdalnej, do uzgodnienia z psychologiem.

Sesja psychoterapii  50-60 min.- 150zł

 

Cena zawiera konsultację, przeprowadzenie testu na oryginalnych materiałach certyfikowanych przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz pisemną opinię wraz z jej omówieniem:

 

1. bad. neuropsychologiczne (bad.f.poznawczych) - pacjent pierwszorazowy 350zł (cena do 3 wizyt, każda kolejna wizyta dodatkowe 150zł)  powtórne badanie w PZP MEDICO - 250zł 

2. badanie MMPI - 450zł 

3. test Rorschach/TAT - 300zł 

4. test SCID - 300zł

5. dwa testy (MMPI +Rorschach lub MMPI+SCID) - 600zł

6. skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS – R - 450zł

7. test Matryc Ravena w Wersji Standard (TMS) - 200zł

8. Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem COPE - 150zł

9. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS - 150zł

10. Diagnostyka zaburzeń ADHD u osób dorosłych testem DIVA - 250zł

UWAGA! Na badania testami MMPI, SCID, test Rorschach, TAT- wymagane jest pisemne skierowanie od lekarza psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty.

Trening relaksacyjny, poradnictwo dla rodziców, 50 min.- 120 zł

NZOZ MEDICO

Możliwość płatności gotówką lub kartą płatniczą.

W przypadku teleporad płatność na podany poniżej numer konta:

15 1500 1285 1212 8004 5036 0000 Santander Bank

W tytule: imięnazwiskodata wizyty

Adres email do przesłania potwierdzenia przelewu: przelewy@nzozmedico.pl