Aktualności

02.03.2022

Bezpłatne wsparcie uchodźcom wojennym z Ukrainy

Specjaliści NZOZ MEDICO w Gdańsku - psycholodzy oraz lekarze psychiatrzy - służą bezpłatnym wsparciem uchodźcom wojennym z Ukrainy. Wsparcie dotyczy dorosłych osób, które przybyły do Polski po 24.02.2022 roku.

Wszystkie szczegóły do uzgodnienia mailowo. Nasz adres: rejestracja@nzozmedico.pl

Przyjmujemy w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Ewentualnie prosimy o zapewnienie sobie tłumacza z języka ukraińskiego na język polski.

Фахівці NZOZ MEDICO у Гданську – психологи та психіатри – надають безкоштовну підтримку біженцям від війни з України. Підтримка поширюється на дорослих людей, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.
Всі деталі узгоджуються на e-mail. Наша адреса: rejestracja@nzozmedico.pl
Ми приймаємо їх польською, англійською та російською мовами. Крім того, будь ласка, надайте собі перекладача з української на польську.

NZOZ MEDICO Gdańsk specialists - psychologists and psychiatrists - provide free support for war refugees from Ukraine. This offer includes adult people who have come to Poland from Ukraine since 24 February 2022.
All details are arranged by an e-mail. Our address: rejestracja@nzozmedico.pl
We speak Polish, English and Russian. Alternatively, please ensure yourself an interpreter from Ukrainian into Polish.

Специалисты NZOZ MEDICO – психологи и психиатры – оказывают бесплатную помощь взрослым беженцам войны из Украины. Пожалуйста, обращайтесь только те, которые приехали в Польшу из Украины после 24 февраля 2022 года.
Все детали согласовывать по электронной почте. Наш адрес: rejestracja@nzozmedico.pl
Мы принимаем  на польском, английском и русском языках. Как вариант, наймите переводчика с украинского на польский.

 

04 lutego 2022

Informacja

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż dnia 1 marca 2022r. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Gdańsku przestaje działać w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od tego czasu Poradnia w Gdańsku będzie poradnią prywatną - usługi medyczne: porady psychiatryczne oraz psychologiczne będą wykonywane odpłatnie.

Można zapisywać się do lekarzy psychiatrów oraz na psychoterapię  (poznawczo-behawioralną, psychodynamiczną, integracyjną), a także do psychologów na spotkania wsparcia, poradnictwo rodzinne, badania psychologiczne.

Zapisy na wizyty rozpoczynają się od 10 stycznia 2022r. Cennik w osobnej zakładce (Cennik).

Możliwość wystawiania recept refundowanych dla osób ubezpieczonych oraz zwolnień lekarskich.

Oddział Dzienny w Gdańsku (terapia grupowa) działa bez zmian, w oparciu o kontrakt z NFZ (nieodpłatnie dla osób ubezpieczonych):

Zajęcia na Oddziale Dziennym Medico odbywają się stacjonarnie.  Zapisy ze skierowaniem od lekarza psychiatry mającego kontrakt z NFZ lub lekarza rodzinnego pod numerem tel. 58 3521352.

Początek kolejnych grup:

- 24 stycznia 2022r.

- 19 kwietnia 2022r.

- 04 lipca 2022r.- na jedną z letnich grup szczególnie zapraszamy osoby w wieku 60 plus - praca nad aktywizacją oraz poprawą funkcji poznawczych

Od dnia 1 listopada 2021r. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kolbudach jest zamknięta na stałe.

Personel NZOZ MEDICO